diptic foto Bocairent 2014.inddParticipants:Fotògrafs professionals o aficionats, residents a l’estat espanyol.

Tema:Bocairent en tots els seus aspectes, urbà, monumental, festes, costums, gastronomia, personatges, paisatges, activitats esportives, culturals etc. tot açò dins del terme municipal.

Modalitat:Lliure: color, blanc i negre, s’admetran també acolorits,viratges Els participants premiats, hauran d’entregar a l’Ajuntament còpia digital de la mateixa amb el seu nom.

Format:Totes les fotografies seran originals i no hauran sigut premiades en qualsevol altre concurs. La grandària de la imatge serà lliure, presentant-se amb cartolina rígida de 40 per 50 , amb un grossor màxim de 2mm. L’orientació de la cartolina serà vertical. La foto podrà estar pegada sobre ella en horitzontal o en vertical. Sols es podrà presentar una imatge en cada cartolina.

Identificació:Cada autor identificarà amb un sol lema totes les seues obres i aquest constarà al darrere de cada una de les seues fotografies, junt amb el títol de la mateixa i l’apel·latiu “local” si l’autor és de Bocairent per a poder accedir a l’accèssit. Les obres aniran acompanyades d’un sobre tancat d’identificació, al qual figurarà a l’exterior del sobre el “lema” i al seu interior una targeta amb el nom, cognom, domicili de l’autor i número de telèfon així com el títol de cada obra presentada.

Nombre d’obres:S’admetran un màxim de dos fotografies per cada autor en la modalitat de blan i negre i dos en la modalitat de color.

Drets de participació:Exempts

Termini d’admissió:Fins el 23 de juliol del 2014

Trameses:Les fotografies podran lliurar-se personalment o bé trameter-les per qualsevol altre mig a:
Oficina de turisme de Bocairent
Plaça de l’Ajuntament, 20
46880 Bocairent (València)

Resolució:Serà a a les 11 hores del dissabte 2 d’agost de 214 a la sala d’exposicions Joan de Joanes, serà públic i inapel·lable. A continuació es realitzarà el lliurament de premis. El jurat estarà format per persones afins al món de la fotografia.

Exposició de les obres:Es realitzarà a la Sala Joan de Joanes de la Casa de la Joventut del 3 al 15 d’agost del 2014.

Premis:
A
Blanc i negre: 1r premi: 300 € / 2n premi: 200 €
B Color: 1r premi: 300 € / 2n premi: 200 €
C Accèssit a la millor obra participant local: 100 €
Cada participant sols podrà obtenir un premi. Les obres premiades restaran en propietat de l’ajuntament i podran ser utilitzades en qualsevol forma o manera, indicant sempre el nom de l’autor.
A opinió del jurat, podran restar deserts els premis per falta de qualitat o nivell per a adjudicar els mateixos, el que provocaria l’increment dels mateixos en el pròxim concurs que es convoque.

Devolució de les obres:Podran ser recollides a l’oficina de turisme fins el 30 de setembre; les fotos no arreplegades quedaran en la possessió de l’Ajuntament.

Altres:A tots els participants se’ls facilitarà còpia de l’acta de la resolució de les obres. Es farà especial atenció a la manipulació de les obres, no responsabilitzant-se de pèrdues o deterioraments.
El jurat podrà resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.
El concursant accepta en la seua totalitat el contingut específic de les presents bases.

+info: 20140706EConcurs_fotografia