Setla de Nunyes (Muro)

Setla es troba situat a una altitud de 396 metres, a 1 km. de Muro en direcció a Beniarrés, en la marge esquerra del riu Agres.

Actualment, a la població es comptabilitzen 150 habitants censats, però a l'estiu la pedania de Setla duplica els seus habitants. La major part d'aquests s'han dedicat a l'agricultura passant aquesta a ser una segona font d'ingressos en l'actualitat, la indústria i els serveis avui dia són la principal font d'ingressos.

Les festes patronals, se celebren la segona quinzena d'agost en honor al patró Sant Joaquim juntament amb la patrona la la Mare de Déu d'Agost.

10F2BSetla