Museu Arqueològic - Torre Font Bona

Ubicat en una torre del segle XV, és de planta quadrada i suma una altura aproximada de 18 m. Va ser construïda amb murs de maçoneria sense revestir exteriorment mentre que els cantons, les cornises, les llindes de buits i els arcs estan resolts en carreus. Cal destacar igualment la teulada, a doble vessant, coberta amb teula àrab.

Al seu interior, la planta baixa conté informació detallada de les característiques de la torre, així com la seua excavació i rehabilitació. La resta de sales mostren una col·lecció de restes arqueològiques que van des del Paleolític fins a l’edat moderna.