Riu Vinalopó

“La primera i sense igual si considerem les riqueses que proporciona als pobles emanant cap a totes bandes rius i fonts copioses”. Així descriu el botànic J. Cavanilles el que considera “un privilegi de la naturalesa”: l’abundància d’aigua a la serra de Mariola.

Font dels Brulls o de la CovetaEl substrat calcari de la muntanya que la fa permeable i facilita, així, l’acumulació d’aigües en profunditat està al rerefons d’aquesta circumstància junt a unes precipitacions ben quantioses que són les encarregades de proporcionar la matèria primera per a omplir les entranyes de la serra. Finalment, la coberta vegetal constitueix el tercer element per considerar la Mariola una unitat hidrogeològica de primer ordre.

Però a la Mariola, l’aigua no sempre roman oculta: sovint brolla a la superfície com a la font dels Brulls (o de la Coveta) que forma el naixement del riu Vinalopó, curs d’aigua d’una importància cabdal que rega l’interior de la província d’Alacant i dóna nom a tres comarques al seu pas. Aquest deambular presenta nombrosos salts d’aigua que esdevenen espectaculars per als sentits com el toll blau i útils per a l’economia com palesen les indústries i els molins instal·lades al seu llit.

Toll blau